San Diego to Houston

San Diego

1hr 50m

Non-stop

Houston

$93USD

Book Now

San Diego

7hr 55m

Houston

$68USD

Book Now

San Diego

17hr 15m

Houston

$82USD

Book Now

San Diego

14hr 25m

Houston

$91USD

Book Now