Houston to San Diego

Houston

1hr 50m

Non-stop

San Diego

$93USD

Book Now

Houston

7hr 55m

San Diego

$68USD

Book Now

Houston

17hr 15m

San Diego

$82USD

Book Now

Houston

14hr 25m

San Diego

$91USD

Book Now